Co je to perimenopauza?

Vstup do perimenopauzy může připomínat plavbu do neznámých vod. Tato fáze, výstižně pojmenovaná podle toho, že se nachází „v době kolem menopauzy“, představuje období výrazných hormonálních výkyvů a změn. Během plavby po tomto moři plném proměn je pro hladké proplutí důležité porozumět příznakům, symptomům a strategiím, jak perimenopauzu zvládnout.

Perimenopause

Co je to perimenopauza?

Perimenopauza, která předchází menopauze, je přirozenou fází, která se vyznačuje hormonálními změnami a různými příznaky. Tato fáze obvykle začíná kolem 45. roku života a může trvat až 10 let.

Během perimenopauzy mohou ženy pociťovat řadu příznaků, jako jsou návaly horka, únava, mozková mlha, výkyvy nálad, bolesti hlavy, emoční labilita, zapomnětlivost, noční pocení, bolesti kloubů, přibírání na váze a vaginální suchost. 

Menstruace může být nestálá, silnější, slabší nebo nepravidelnější. Toto období se obvykle dělí do tří fází:

Raná perimenopauza: pravidelná menstruace s některými perimenopauzálními příznaky.

Střední perimenopauza: stále nepravidelnější menstruace bez jejího vynechávání, tj. více než sedmidenní (plus mínus) rozdíl od začátku aktuálního cyklu do dalšího.

Pozdní perimenopauza: vynechávání menstruace s pauzami delšími než 60 dní. 

Porozumění hormonálním změnám během perimenopauzy

Během perimenopauzy se pravidelné výkyvy estrogenu a progesteronu, které určují typický 28denní cyklus, stávají nepravidelnými, což vede k náhodnému odlučování děložní sliznice bez patrného vzorce. 

Níže uvedený diagram znázorňuje kolísání estrogenu během perimenopauzy:

Diagram

Je důležité uvědomit si, že i v perimenopauze je stále možné otěhotnět. Navzdory hormonálním výkyvům a nepravidelné menstruaci mohou ženy otěhotnět a donosit dítě, a to potenciálně až do věku 55 let. Účinná antikoncepce proto zůstává zásadní po celou dobu perimenopauzy i menopauzy, aby se předešlo nechtěnému těhotenství.

Faktor nepředvídatelnosti

Určení nástupu perimenopauzy může být náročné, protože se u jednotlivých žen výrazně liší. Její příznaky často napodobují reakce na jiné životní stresory. Mnoho žen nerozpozná, že příznaky souvisejí s hormonálními změnami, a často je přisuzují stárnutí, stresu nebo jiným životním faktorům. 

Perimenopauza vs menopauza: už žádné nejasnosti

Rozdíl mezi perimenopauzou a menopauzou je vyznačen časovou osou. Menopauza znamená absenci menstruace po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, což znamená konec menstuačních cyklů. Perimenopauza je naproti tomu přechodná fáze, která samotné menopauze předchází a vyznačuje se příznaky, jako je nízká hladina energie, stres, změny nálad a poruchy spánku.

Sleep disturbances

Tyto příznaky se objevují v důsledku kolísání hladin estrogenu, progesteronu a testosteronu. Příznaky týkající se nálady a psychiky jsou běžné na počátku perimenopauzy, zatímco fyzické příznaky, jako jsou návaly horka, se často objevují později. Perimenopauza působí na každou ženu jedinečně, takže osobní zkušenosti se mohou velmi lišit. 

Jak se vypořádat s perimenopauzou

Odborníci na menopauzu se shodují na tom, že ženy mohou zmírnit příznaky v období perimenopauzy a menopauzy tím, že upřednostní péči o sebe. To může zahrnovat:

Seznámení se s tématem: porozumění perimenopauze pomáhá rozpoznat příznaky a zvládat jejich výskyt. Přečíst si nejnovější výzkumy a poznatky může přinést přehled a pocit jistoty. 

Podpora: využití podpůrných skupin a navázání kontaktů s dalšími lidmi, kteří procházejí podobnými zkušenostmi, může být nápomocné. 

Pravidelné cvičení: zapojte se do fyzických aktivit, abyste se udrželi v kondici a zmírnili příznaky, jako jsou návaly horka.

Relaxační techniky: vyzkoušejte jógu, meditaci a buďte všímáví ke zvládání stresu a zlepšení nálady.

Strava a životní styl: volte vyváženou stravu bohatou na vitamíny, libové bílkoviny a vlákninu. Omezte zpracované potraviny, alkohol a kofein.

Sledujte příznaky: zaznamenávejte si své příznaky a změny menstruace pomocí aplikací pro sledování vašeho cyklu, abyste je lépe pochopili a zvládli.

Terapie slovem: zvažte kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pro zvládání úzkostí, výkyvů nálad, problémů se spánkem a pro zmírnění dopadu návalů horka a nočního pocení.

Doplňky stravy: užívejte doplňky stravy s fytoestrogeny, jako je červený jetel a vitamíny, jako je B6, pro regulaci hormonů, energii a normální psychické funkce. M-Pause je zcela přírodní doplněk stravy bez hormonů, který obsahuje červený jetel, je speciálně navržen pro zmírnění menopauzálních a perimenopauzálních příznaků a nabízí přirozený přístup ke zvládání těchto změn.

 

Vyhledejte lékařskou pomoc

Pokud příznaky perimenopauzy významně ovlivňují kvalitu vašeho života, je vhodné poradit se s praktickým lékařem nebo specialistou. Tito odborníci mohou posoudit vaše příznaky, věk a změny menstruace a potvrdit, zda se nacházíte v perimenopauze.

GP consultation

V závislosti na vašich individuálních potřebách a anamnéze vám může doporučit hormonální substituční léčbu (HRT) nebo jiné možnosti. Vyhledání odborné rady může být pro zvládání příznaků a zlepšení celkové pohody během přechodu zásadní. 

Produkty pro vás