Kognitivně behaviorální terapie při návalech horka

Je možné návaly horka řešit přírodními prostředky? Vědecké důkazy to opravdu potrvzují. Mnohé studie prokázaly účinnost kognitivně behaviorální terapie (KBT), která přináší znatelnou úlevu. Pojďme se společně podívat na podrobnosti a prozkoumat, jak tato technika může skutečně pomoci při zvládání návalů horka.

Hot flushes

Co je to KBT?

KBT, což je zkratka, která je často používána pro kognitivně behaviorální terapii, je druh terapie založené na předpokladu, že naše myšlenky, pocity a činy jsou vzájemně propojeny s naší fyzickou pohodou. Základním principem je, že změnou jednoho z těchto prvků můžeme ovlivnit ty ostatní.

Cílem KBT je posílit jednotlivé osoby tím, že rozvíjí hlubší porozumění těmto souvislostem. Tato metoda jde nad rámec poznání, protože nabízí praktické nástroje pro zvládání problémů, podporuje rozvoj nových dovedností pro vyrovnávání se s problémy a poskytuje účinné strategie. Základním principem KBT je, že náš pohled nebo myšlení v různých situacích, například v práci, významně ovlivňuje naše emoce a následné chování při zvládání těchto situací.

KBT pro příznaky menopauzy 

Přechod do menopauzy zahrnuje u většiny žen změny na biologické, psychologické a sociální úrovni. Obzvláště náročné mohou být návaly horka a noční pocení, fyzické příznaky vyvolané kolísající hladinou estrogenu.

Proces menopauzy však není jen biologický: významnou roli hrají také sociální a psychologické změny. S tím, jak se fyzické příznaky stupňují, mohou vést k situacím, kdy se cítíte trapně, nebo k pocitům úzkosti, nepohodlí a poruchám spánku.

Studie, které se zúčastnilo více než 600 žen ve Velké Británii a Nizozemsku, ukázala, že KBT výrazně snižuje dopad návalů horka a nočního pocení a zároveň zlepšuje náladu a celkovou kvalitu života.

Jak KBT při menopauze funguje?

CBT

Jako příklad si vezměme ženu, kterou v práci trápí návaly horka. Pokud přemýšlí negativně a domnívá se, že na ni lidé zírají a odsuzují ji, může se cítit trapně a úzkostně, což fyzickou reakci jen zesílí. Vyhýbavé chování, jako je snaha uniknout z dané situace, může být z dlouhodobého hlediska neefektivní.

Cílem kognitivních a behaviorálních strategií v KBT je vytvořit klidnější a přijatelnější pohled na situaci, který umožní vstřícnou reakci. Ženy mohou rozpoznat a překonat negativní myšlenky, což podporuje posun k neutrálnějším a zvládnutelnějším perspektivám. 

Terapie KBT je založena na spolupráci terapeuta a klienta. Klienti se aktivně podílejí na dosahování cílů, které jsou v souladu s jejich hodnotami. Strukturovaná sezení se zabývají společně dohodnutými tématy a klienti jsou povzbuzováni k tomu, aby si vyzkoušeli praktické strategie za domácí úkol, přičemž o výsledcích se poté diskutuje na následujících sezeních. Tento přístup umožňuje ženám efektivně zvládat problémy spojené s menopauzou.

Metody KBT, které můžete vyzkoušet sami

Vzhledem k jedinečné povaze menopauzy každé ženy neexistuje univerzální řešení. Místo toho existuje řada cvičení a technik přizpůsobených osobním podmínkám. Pro zájemce, kteří chtějí tyto techniky vyzkoušet samostatně, existuje mnoho knih, které poskytují cenné rady. Tady je příklad metody, kterou můžete vyzkoušet:

Příklad KBT techniky pro zvládání návalů horka: přehodnoťte myšlení

Ženy jsou vybízeny k tomu, aby zpochybňovaly negativní postoje a přesvědčení o menopauze a návalech horka a uvědomovaly si, že tyto zkušenosti jsou často neprávem považovány za ostudné nebo společensky tabu. Během KBT sezení ženy identifikují klíčové myšlenky během návalů horka, hodnotí jejich užitečnost a emocionální dopad a pracují na tom, aby v těchto situacích zaujaly soucitnější a neutrálnější perspektivu.

Kombinace KBT s přírodními doplňky

Pokud si chcete svou cestu menopauzou usnadnit ještě více, zvažte doplnění kognitivně behavorální terapie (KBT) o M-Pause – bezhormonální řešení určené k vyrovnání hormonů a přirozenému zmírnění příznaků.

M-Pause obsahuje fytoestrogeny, například výtažky z chmele a červeného jetele. Fytoestrogeny napodobují účinky estrogenu v těle a mohou pomoci vyrovnat hladinu hormonů, zejména v období hormonálních výkyvů, jako je menopauza. To může účinně snížit návaly horka a noční pocení.

Závěrem – je pro vás KBT během menopauzy vhodná?

KBT nemusí vyhovovat každému a vyžaduje čas a odhodlání. Přínosy však mohou být značné, protože KBT předává živnotní dovednosti, které mohou pomáhat i v jiných fázích života.

KBT je široce dostupná pro léčbu úzkosti a deprese v mnoha zdravotnických zařízeních po celém světě. Pokud se potýkáte se stresem, problémy se spánkem, úzkostí a špatnou náladou, obraťte se na svého lékaře, který vám poskytne více informací.

Produkty pro vás

Mohlo by vás zajímat